تاریخچه

اداره انفورماتیک و اطلاع رسانی دانشگاه امام صادق(ع) پردیس خواهران، در سال 1387 با هدف بهبود و تسریع در به کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات، شناسایی و فراهم ساختن بسترهای نرم افزاری، سخت افزاری و شبکه مورد نیاز دانشگاه، تهیه و پشتیبانی از سیستم ها، توسعه و بسط فناوری های نوین اطلاعاتی و همچنین ارائه خدمات رایانه ای به اعضای هیات علمی، پرسنل و دانشجویان تاسیس شد. این اداره زیر نظر حوزه معاونت پژوهش و فناوری در دو بخش انفورماتیک و اطلاع رسانی فعالیت می کرد و از اواخر سال 1397 واحد اطلاع رسانی از اداره انفورماتیک و اطلاع رسانی جدا شده و به حوزه کتابخانه و اسناد علمی منتقل گردید.