اولویت ها و ماموریت ها

فراهم نمودن زیرساخت های لازم برای توسعه و ثبات در بهره برداری از فناوری اطلاعات و ارتباطات

* ارتقای سطح پوشش و کیفیت خدمات اینترنتی

* تدوین سیاست های کلان اداره انفورماتیک

* استفاده از بروزترین فناوری های حوزه فاوا در راستای ارتقای خدمات ارایه شده با فراهم نمودن بستری امن و قابل اطمینان

* ارتقای کیفیت خدمات شبکه ای و اینترنتی در خوابگاه دانشجویی

* فراهم نمودن بستر فناورانه مورد انتظار کلیه حوزه های پردیس خواهران

* مشاوره و تأمین تجهیزات لازم برای تحقق اهداف سازمانی، آموزشی و پژوهشی