پشتیبانی شبکه

* اتصال به شبکه پردیس

* توزیع پهنای باند

* نگهداشت، خرید و توسعه شبکه داخلی پردیس

* برقراری شبکه بی سیم در ساختمان اصلی پردیس

* سرویس هاستینگ وب

* آنتی ویروس- Kaspersky

* پست الکترونیک

*  اینترنت و اینترانت

*  فایروال

*  مانیتورینگ

*  احراز هویت

* اینترنت بی سیم (wireless)

* VPN

* بانک نرم افزار