سایت پردیس

شامل 50 سیستم کامپیوتری رومیزی است که مجهز به  سیستم عامل ویندوز 7  و نرم افزار های مورد نیاز دانشجویان و اساتید است. که از این تعداد 21 کامپیوتر به کلاس رایانه و  بقیه در اختیار دانشجویان و اساتید می باشد. در این سایت امکان دسترسی به بانک اطلاعاتی نیز فراهم می باشد.