دستاوردها و پروژه ها

* استفاده از سامانه های آموزشی، پژوهشی، دانشجویی و فرهنگی تحت وب

* تهیه شناسنامه نرم افزاری و سخت افزاری

* مجهز نمودن معاونت ها، گروه های آموزشی و واحدهای ستادی به سیستم های نوین و خارج نمودن سیستم های قدیمی به منظور افزایش بهره وری، پاسخگویی به نیازهای کاربران و کاهش مصرف انرژی

* استفاده از سامانه اکانتینگ در راستای مدیریت پهنای باند اینترنت و افزایش دسترسی سرویس برای همگان

* سرویس (DNS) با ساختار استاندارد دولایه

* استفاده از سرویس Active Directory & DC با ساختار استاندارد و رعایت افزونگی

* -استفاده از سرویس File Server با ساختار استاندارد و رعایت افزونگی

* استفاده از سرویس Mailbox در دولایه با ساختار استاندارد و رعایت افزونگی

* بهینه سازی بستر ذخیره سازی مجازی و راه اندازی سامانه پشتیبان گیری

* راه اندازی Site Recovery Management برای مواقع بحران (Disaster)

* پیاده سازی پروتکل های امنیتی در زیر ساخت های ارتباطی در راستای فراهم نمودن ساختارارتباطی امن و قابل اطمینان